Tarifes Serveis 2016

Quota Domiciliació Societats
Quota mensual de 45 euros/mes.
Inclou la domiciliació a les nostres oficines de la seva Empresa i recollida del correu normal i oficial, certificats, fax, etc. Li avisem per telèfon per a cartes urgents i certificats. En cas de pagament anual 30 euros mensuals.

Quota Domiciliació i atenció telefònica (oficina virtual)
Quota mensual de 65 euros/mes.
Inclou la domiciliació de la seva Empresa o Societat, recollida de trucades, gestió de correspondència i missatgeria, correu, fax, paqueteria i també l'ús de les nostres oficines i sales de reunió amb connexió Adsl i Wi-Fi inclosa per treballar i atendre les seves visites i que li serà facturat per hores. A partir de deu hores mensuals d'ús de despatx, el cost serà únicament de 6 euros/hora.

En ambdues quotes es pot fer una quota anual, abonant tot l'any per avançat amb importants descomptes i sense dipòsit.

Quota Despatx fix
La quota de despatx fix moblat amb clau oscil•la des de 300 a 600 euros / mensuals segons la mida del mateix.

Aquesta quota inclou totes les despeses de domiciliació, recepció, aigua, llum, neteja, electricitat, despeses d'escala, manteniment d’equips i connexió Adsl 24 hores, sent facturats a final de mes únicament les despeses de telèfon, fax, fotocòpies, etc. que vostè hagi realitzat.

Això suposa sempre un estalvi enfront d'unes despeses fixes que la seva Empresa tindria amb un lloguer normal, com despeses d'escala, aigua, llum, secretària, neteja i despeses de material i manteniment que són al nostre càrrec.

Facturació a part:
- Línia telefònica 20 euros fixos més tarificació amb importants descomptes segons consum.
- Tarifa plana trucades nacionals segons consum.

Fent un contracte semestral també gaudirà del 10% de descompte i no tindrà que abonar cap quantitat en concepte de dipòsit per fer el contracte.

Esperem que aquesta informació li hagi servit per conèixer millor el nostre servei i dipositi la seva confiança en nosaltres.